Velkommen til Veistad Gård

Vi driver et allsidig bruk og forsøker å få flere ben nå stå på. I mange år har vi jobbet med avl på Charolais, og har nå en meget god besetning.
Vi selger livdyr, både drektige kviger, kalver og okser.
I 2011 startet vi opp med eggproduksjon og er spent på hva denne produksjonen vil ha å si for drifta. I ettertid har eggproduksjonen vist seg å bli en positiv del av drifta.

I tillegg er vi forhandler for BB agro i Trøndelag. Vi har mye varer på lager, bl.a fanghekker, bingeskiller, kraftfôrautomater og gummimatter.